குசும்பு

உன்னை பற்றி நான் கவிதை எழுத பயன்படுத்திய பேனாவும், என் கவிதையை படித்துவிட்டு அழுகிறது, ஆனால் இந்த உலகமோ " Pen ல ink லீக் ஆவுதுடா முண்டம் என்று திட்டுகிறது...!!

0 comments:

Post a Comment

வணக்கம்

என் வலைப்பூவிற்கு வந்துள்ள உங்களை மனமார வரவேற்கிறேன்!

என்னை பற்றி !

My photo
சிறிது அறிவும், நகைச்சுவை உணர்வும், ரசனையான வாழ்வும் சேர்ந்த சித்திரம்!