தமிழினை மறந்திடாதே

பல மொழிகள் வந்தாலும்,
புதிய மொழிகள் புகுந்தாலும்,
தமிழனே நீ மறந்திடாதே
உன்னை ஈன்றெடுத்த
தமிழ் மண்ணின் செம்மொழியான
தமிழினை நீ மறந்திடாதே...!

0 comments:

Post a Comment

வணக்கம்

என் வலைப்பூவிற்கு வந்துள்ள உங்களை மனமார வரவேற்கிறேன்!

என்னை பற்றி !

My photo
சிறிது அறிவும், நகைச்சுவை உணர்வும், ரசனையான வாழ்வும் சேர்ந்த சித்திரம்!