வாழ்க்கை

விரட்டிக் கொண்டேயிருக்கிறது வாழ்க்கை, நின்று எதிர்க்க எத்தனை தடவை நினைத்தும், முடியாமல் ஓடிக் கொண்டேயிருக்கிறேன் நான் ...!

0 comments:

Post a Comment

வணக்கம்

என் வலைப்பூவிற்கு வந்துள்ள உங்களை மனமார வரவேற்கிறேன்!

என்னை பற்றி !

My photo
சிறிது அறிவும், நகைச்சுவை உணர்வும், ரசனையான வாழ்வும் சேர்ந்த சித்திரம்!