இரவுகள்

நிலவை அடகுவைத்துவிட்டு, நட்சத்திரங்களோடு விளையாடிக்கொண்டிருக்கின்றன இரவுகள்...

0 comments:

Post a Comment

வணக்கம்

என் வலைப்பூவிற்கு வந்துள்ள உங்களை மனமார வரவேற்கிறேன்!

என்னை பற்றி !

My photo
சிறிது அறிவும், நகைச்சுவை உணர்வும், ரசனையான வாழ்வும் சேர்ந்த சித்திரம்!