அன்னை

நனைந்ததற்காய் திட்டிக்கொண்டே உன் தலைதுடைத்து விடுகையில் அன்னையாகிறேன் நான், பிள்ளையாகிறாய் நீ...

0 comments:

Post a Comment

வணக்கம்

என் வலைப்பூவிற்கு வந்துள்ள உங்களை மனமார வரவேற்கிறேன்!

என்னை பற்றி !

My photo
சிறிது அறிவும், நகைச்சுவை உணர்வும், ரசனையான வாழ்வும் சேர்ந்த சித்திரம்!